Karty i rozszerzenia do central telefonicznych

Elementy do rozbudowy, modernizacji central telefonicznych Slican.

W naszym magazynie dostępne są miedzy innymi: karty abonentów, linii miejskich, sterownik, krosownice, itp. Jeśli nie znajdzie jakiegoś modułu do centrali telefonicznej Slican zadzwoń.